Nadácia Kvapka Nádeje

Komu chceme pomôcť

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE bola založená za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov určených predovšetkým k zaisteniu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí, a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. V súlade s uvedeným verejnoprospešným účelom Nadácia vykonáva rôzne aktivity za účelom finančnej a materiálnej pomoci v nasledovných oblastiach:
• Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
• Podpora hemato–onkologických centier v SR
• Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery deťom s hematologickými a onkologickými ochoreniami.

V súlade s Nadačnou listinou NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE, správna rada Nadácie schválila na rok 2012 vyhlásenie verejnej zbierky „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“ na podporu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Verejná zbierka bude prebiehať v termíne 15. 01. 2012 - 15. 01. 2013 a jej výnos bude rozdelený na jednotlivé oblasti pôsobenia Nadácie v súlade so stanovenými a odsúhlasenými "Kritériami na rozdeľovanie finančnej pomoci na rok 2012" nasledovným pomerom:
• 50% výnosu verejnej zbierky na rok 2012 na pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
• 30% výnosu verejnej zbierky na rok 2012 na podporu hemato–onkologických centier v SR
• 20% výnosu verejnej zbierky na rok 2012 na pomoc v oblasti psychosociálnej opatery deťom s hematologickými a onkologickými ochoreniami.

Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave je priamou následníčkou najstaršej detskej nemocnice na Slovensku založenej pred viac ako 150 rokmi. Vďaka svojim dlhoročným tradíciám a medzinárodne uznanej odbornej erudícii svojich lekárov a sestier je stále významným článkom pediatrickej starostlivosti na Slovensku.

Klinika poskytuje odbornú pediatrickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie detí od novorodeneckého veku až po dovŕšenie 19. roku života pacienta.

Viac ako polovica hospitalizovaných detí na klinike je mimobratislavská, pretože svojím špeciálnym zameraním na hematológiu klinika plní úlohu špecializovaného pracoviska zabezpečujúceho diagnostiku a liečbu detí a adolescentov z celej Slovenskej republiky. Klinika je celoslovenským centrom pre transplantáciu kostnej drene

Detská onkologická klinika vznikla v roku 2004 z Detského onkologického oddelenia DFNsP. Od svojho vzniku v r. 1991 sa zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu malígnych chorôb v spolupráci s inými klinikami a oddeleniami DFNsP, Národným onkologickým ústavom a inými pracoviskami. V septembri 2009 sa pôsobnosť kliniky rozšírila a vznikla Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave .

Klinika spolupracuje s ďalšími dvoma centrami detskej onkológie v Banskej Bystrici a Košiciach, ďalej s českými pracoviskami a s Nemocnicou sv. Anny vo Viedni, kde absolvovali študijný pobyt viacerí lekári kliniky

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom