Nadácia Kvapka Nádeje

Poďakovanie darcom 2013

Srdečná vďaka Individuálnym darcom, ktorí finančne prispeli na účet verejnej zbierky 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s., priamym vkladom, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu.

December 2013

Branislava Pavlis   
Patrik Sádecký   
Marta Žabková    
Edita Miňová   
Emese Csernok   
Juraj Škovránek   
D.Belayová

Október a November 2013

Marta Žabková
Patrik Sádecký
Juraj Škorvanek
D. Belayová
Štefan Cák
nezverejnený darca
Ing. Jana Súvová
klienti Fitka a sauny - SAN
Lýdia Stankovičová
Eva Vlčková
Robert Mazouch
DONORA s.r.o.
Zuzana Gajdošová
Lenka Rolková
Tomáš Bak
Vladimír Veselý
Michal Ryník
Marek Pompa
Peter Stašák
Zuzana Slobodová
Anna Štepánková
Lukáš Baran
Salón Laura

September 2013

Jana Žabková
Juraj Škorvanek

August 2013

Jana Mračková
Juraj Škorvanek
D. Belayová
Zuzana Gajdošová
Martin Németh

Jún a Júl 2013

Marta Žabková
Jana Mračková
Juraj Škorvanek
D. Belayová
Jana Babčanová
Peter Čurgaly

Máj 2013

Jana Babčanová
Marta Žabková
Jana Mračková
Juraj Škorvanek
Renáta Kossiková
D.  Belayová

Marec a Apríl 2013

Jana Babčanová
Marta Žabková
Jana Mračková
Juraj Škorvanek
D. Belayová
Malkon s.r.o.
Poragrostav s.r.o.

Február 2013

Jana Babčanová
Marta Žabková
Jana Mračková
Juraj Škorvanek

Január 2013

Mária Balážová
Peter Kret
Lukáš Turčina
Jana Babčanová
Jaroslav Coranič Ing.
Marta Žabková
Jana Mračková
Zuzana Báto
Juraj Škorvanek
D. Belayová
Rolsit Trading Slovensko

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom