Nadácia Kvapka Nádeje

Prispej svojou kvapkou

Po úspešných verejných zbierkach v rokoch 2010-2015, ktoré značne pomohli pri výstavbe novej Transplantačnej jednotky kostnej drene na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava v súlade so zákonom o zbierkach, Nadácia KVAPKA NÁDEJE vyhlasuje novú verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia pod názvom "KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU", ktorej výnos bude použitý na území SR na podporu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Zbierka na obdobie od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2018 bola povolená Rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVS3-2016/022914  zo dňa 06. 07. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18. 07. 2016 a  je zapísaná v registri zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2016-022914.

Verejná zbierka "KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU" bude vykonávaná od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2018 kombináciou nasledovných spôsobov:

Ako dobrovoľné príspevky

Darujte onlineZasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky 2923842002/1100 (IBAN SK8711000000002923842002), zriadeného v Tatra banke a.s. formou hotovostného vkladu, priamo bankovým prevodom, alebo poštovými poukazmi;
TATRAPAY VISA MASTERCARD SPOROPAY


Zasielaním akýchkoľvek SMS

správ na krátke číslo 830 v sieti všetkých mobilných operátorov. Hodnota jednej SMS správy je 3,- EUR a 100% výťažku z SMS zbierky bude použitá na účely verejnej zbierky. SMS zbierku zabezpečujú mobilní operátori Orange Slovensko, Telekom a O2.;

Orange T-Mobile O2

 


Ďalšie formy verejnej zbierky:

  • Zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek;
  • Predaj benefičných predmetov predávaných v rámci podpory verejnej zbierky „DOBRÁK OD KOSTI“, alebo vopred určená a oznámená časť z ceny predávaných predmetov v súlade s §10 zákona o zbierkach;
  • Predaj vstupeniek na benefičné kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov organizované NADÁCIOU KVAPKA NÁDEJE v rámci podpory verejnej zbierky, alebo vopred určená a oznámená časť z ceny vstupeniek na kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované inými subjektmi v súlade s § 11 zákona o zbierkach.

Možnosť prispievania zasielaním príspevku cez VIAMO na telefónne číslo 0905744774.

možnosť prispievania zasielaním príspevku cez VIAMO na telefónne číslo 0905744774.

Prispieť a podporiť aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE môžete aj prostredníctvom služby VIAMO na naše telefónne číslo 0905 744 774.

So službou VIAMO to ide ľahko, rýchlo a bezpečne - ak ste klientom Tatra banky alebo VÚB banky, VIAMO Vám umožňí poslať finančný príspevok z Vášho bankového účtu na mobilné číslo, pričom nie je potrebné poznať číslo účtu príjemcu.

Pre darcu je nevyhnutné mať účet v banke, ktorá službu podporuje (momentálne to sú Tatra banka a VÚB banka) a k nemu aktivovaný internetbanking. Potom už stačí len stiahnuť si a aktivovať aplikáciu VIAMO. Posielať príspevky cez VIAMO je možné len z osobných účtov. Aktivácia služby VIAMO a finančné transakcie cez VIAMO nie sú spoplatňované.


DARUJTE 2% ZO SVOJICH DANÍ

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu sa NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE uchádza o poukázanie 2 % z dane z príjmu a preto Vás touto cestou chceme poprosiť, aby ste sa rozhodli svoje 2 % darovať práve NADÁCII KVAPKA NÁDEJE. Vďaka Vám NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE môže podporiť liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

IČO: 42180058
Právna forma/názov: nadácia
Obchodné meno: NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Ulica: Mierová
Číslo: 83
PSČ: 821 05
Obec: Bratislava


Postup krokov na poukázanie 2% z dane a všetky potrebné tlačivá pre zamestnancov (fyzické osoby), fyzické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie a právnické osoby nájdete na TU.


Vám, ktorí sa rozhodnete darovať 2 % dane z príjmu, ďakujeme za všetky choré deti, ktorým budeme môcť pomôcť.

Ako sme použili financie z 2%.


MOZAIKA NÁDEJE - SVET FAREBNÝCH SNOV

Daruj svoj kúsok MOZAIKY NÁDEJE. Každý kúsok mozaiky v hodnote 5,- Eur Pomôže detským pacientom novej Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom