Nadácia Kvapka Nádeje

Ako poukázať 2%


3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. V takomto prípade povinnou prílohou Vášho daňového priznania je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyPostup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

NA STIAHNUTIE:

  1. Vyhlásenie 2% o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf
  2. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI.doc

Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Vyplňte tlačivo – Vyhlásenie a do 30.04.2017 zašlite na príslušný daňový úrad, ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, Potvrdenie o odpracovaní je povinnou prílohou Vyhlásenia.

 

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

IČO: 42180058
Právna forma/názov: nadácia
Obchodné meno: NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Ulica: Mierová
Číslo: 83
PSČ: 821 05
Obec: Bratislava

O Kvapku Lepšia kniha

O kvapku lepšia kniha

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom