Nadácia Kvapka Nádeje

Ako poukázať 2%

 

Buďte aj v roku 2018 „O KVAPKU LEPŠÍ“
a darujte podiel z Vašich daní na pomoc deťom s onkologickými a hematologickými ochoreniamiPOSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:
PVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyrávnické osoby môžu v roku 2018 poukázať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2017, minimálne však 8 EUR.
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.


b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV.
Oznámte nám, že ste zaslali svoje podiel z daní, a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

 

Fyzické osoby môžu v roku 2018 poukázať 2% z dane za rok 2017, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane! 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. V takomto prípade povinnou prílohou Vášho daňového priznania je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

Oznámte nám, že ste zaslali svoje 2% (3%), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:


Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Vyplňte tlačivo  „Vyhlásenie“ a do 01.05.2018 zašlite na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti povinnou prílohou Vyhlásenia je Potvrdenie o odpracovaní.

Oznámte nám, že ste zaslali svoje 2% (3%), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2017 sa rozhodli venovať podiel svojich daní na pomoc deťom s onkologickými a hematologickými ochoreniami prostredníctvom NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE.

Zoznam našich podporovateľov, ktorí nám v roku 2017 poukázali podiel zaplatenej dane nájdete tu >>.
Ako sme použili financie z podielu daní nájdete tu >>.


 

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

IČO: 42180058
Právna forma/názov: nadácia
Obchodné meno: NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Ulica: Mierová
Číslo: 83
PSČ: 821 05
Obec: Bratislava

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom